053-436 40 99 leo@kampaccountancy.nl
Samen voor uw zaak!

Klachten

Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden dan wel het handelen van personen vanuit ons kantoor aanleiding zijn voor ontevredenheid bij de cliënt, dan adviseren wij de cliënt om dit in eerste instantie rechtstreeks te bespreken met de contactpersoon van de cliënt. Een klacht betreft een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal) waarbij een ontevreden cliënt bij ons kantoor klaagt over een door ons verrichte handeling of prestatie. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de hoogte van de declaratie of het niet (tijdig) nakomen van afspraken. De klacht dient te worden gemeld bij de eigenaar. Deze draagt zorg voor de afwikkeling van de klacht en de afstemming met degene die de klacht heeft geuit.

Indien een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost door ons kantoor verwijzen wij naar de klachtencommissie van de NBA (zie hieronder).

Melding van klachten buiten ons kantoor

Als kantoor willen wij klachten en vermeende schendingen zorgvuldig en zoveel mogelijk naar tevredenheid van de klager zelf afwikkelen. Indien de klager niet tevreden is met de afwikkeling van een klacht, kan deze zich melden bij:

  • De klachtencommissie van de NBA;
  • De Accountantskamer;
  • De Raad voor Geschillen.

De klachtencommissie van de NBA

Een klacht kan door een cliënt bij de klachtencommissie van de NBA worden gemeld wanneer deze gaat over de wijze waarop de accountant zich bij de uitoefening van zijn beroep ten aanzien van de cliënt heeft gedragen. Dat betekent dat niet iedereen kan klagen over feiten die hij of zij gehoord heeft. Dat kan wel bij de Accountantskamer. Bovendien mag de klacht niet over de hoogte van een declaratie gaan. Declaratiegeschillen kunnen aan de Raad voor Geschillen worden voorgelegd of aan de civiele rechter.

Bij de klachtbehandeling ligt de nadruk op het bereiken van overeenstemming.

De Accountantskamer

Indien een derde (cliënt, stakeholder, of andere derde) constateert dat ons kantoor in strijd met de wet- en regelgeving heeft gehandeld, kan deze een klacht indienen bij de Accountantskamer. De Accountantskamer behandelt klachten over het beroepsmatig handelen van een accountant en behartigt het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

De wet en het procesreglement van de Accountantskamer stellen een aantal voorwaarden aan het indienen van een klacht bij de Accountantskamer. Zo moet het klaagschrift ondertekend zijn en verder minimaal de volgende informatie bevatten:

  • De naam en het adres van klager;
  • De naam en het kantooradres en, indien bekend, het woon- en e-mailadres van de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
  • De feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel wordt gevraagd;
  • De datum waarop het handelen of nalaten van de betrokken accountant waarop de klacht betrekking heeft is geconstateerd;
  • De datum waarop of de periode waarin het handelen of nalaten van de betrokken accountant zich heeft voorgedaan.

Bij het klaagschrift dienen alle op de zaak betrekking hebbende stukken te worden meegestuurd.

De gedraging waarover wordt geklaagd mogen niet langer dan zes jaar geleden hebben plaatsgevonden. De gedragingen moeten bovendien niet langer dan drie jaar geleden zijn geconstateerd.

Raad voor Geschillen

Indien de cliënt een geschil heeft met ons kantoor of de accountants, kan deze het geschil voorleggen aan de Raad voor Geschillen. Het geschil moet schriftelijk, gemotiveerd en waar mogelijk, met stukken onderbouwd worden voorgelegd aan de secretaris van de Raad voor Geschillen.

 

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Deze website maakt gebruik van cookies ten behoeve van het goed functioneren en voor het optimaliseren van de gebruikerservaring. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten