053-436 40 99 leo@kampaccountancy.nl

Samen voor uw zaak!

De posten op de balans

De balans is onderdeel van de jaarrekening u laat maken. De posten op de balans zijn activa en passiva, er zijn diverse soorten activa en passiva. Om de verschillende soorten gemakkelijk terug te vinden worden de bezittingen en schulden onderverdeeld in vaste categorieën en weer ingedeeld op basis van grootte. 

Vaste activa
Vaste activa liggen vaak voor langer dan één jaar vast.

 • Materiële vaste activa: het gaat om tastbare zaken die de bedrijfsvoering voor langere termijn dienen, zoals gebouwen, de inventaris, het wagenpark en computerapparatuur.
 • Immateriële vaste activa: dit zijn niet tastbare en niet financiële kosten. Het zijn bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces, zoals oprichtingskosten en vergunningen, octrooien, goodwill, patenten, kosten voor onderzoek en productontwikkeling.
 • Financiële vaste activa: beleggingen, bijvoorbeeld in andere ondernemingen.

 

Vlottende activa
Vlottende activa zijn zaken die binnen één jaar in geld omgezet kunnen worden.

 • Voorraden: eindproducten of goederen binnen het bedrijf die dienen om producten te maken. Maar ook onderhoudsmiddelen en verpakkingsmateriaal.
 • Vorderingen: openstaande rekeningen van klanten en vooruitbetaalde kosten, zoals btw en debiteuren.
 • Liquide middelen: geldelijke middelen die direct beschikbaar zijn, zoals bankrekeningen en kasgeld.

 

Passiva
Zoals gezegd staat aan de passiva- of creditzijde een verantwoording hoe de bezittingen op de debetzijde zijn afgedekt of gefinancierd. Onderstaand vindt u een opsomming van alle zaken die aan de passivazijde van de balans staan:

 • Eigen vermogen: onder het eigen vermogen verstaan we het bedrag dat
  de ondernemer of aandeelhouders zelf in het bedrijf hebben geïnvesteerd. Het eigen vermogen kunt u zien als een schuld die de onderneming heeft aan de ondernemer of aandeelhouders. Het geld is in feite geleend aan het bedrijf, daarom staat het op de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen brengt de balans in evenwicht. Als de bezittingen groter zijn dan de schulden spreken we van een positief eigen vermogen. Bij meer schulden dan bezittingen is er een negatief eigen vermogen.
 • Voorzieningen: hierin boekt men bedragen om aan verplichtingen te kunnen voldoen die in de toekomst (kunnen) ontstaan, zoals pensioenvoorzieningen en saneringskosten.
 • Langlopende schulden: ook wel lang vreemd vermogen. Hieronder vallen schulden die langer lopen dan één jaar, zoals hypotheken, obligatieleningen, leasingschulden, schulden bij kredietinstellingen, bij aandeelhouders en bij dochterbedrijven.
 • Kortlopende schulden: ook wel kort vreemd vermogen of vlottende passiva. Dit vermogen bestaat uit middelen die de onderneming korter dan één jaar ter beschikking heeft, zoals salarissen, belastingen en crediteuren.

 

Balanstotaal
De som van alle activa, die altijd gelijk is aan de som van alle passiva, noemen we het balanstotaal. Het balanstotaal geeft een indicatie voor de relatieve omvang van de onderneming ten opzichte van andere ondernemingen in dezelfde bedrijfstak. Bedrijven uit verschillende bedrijfstakken zijn niet goed te vergelijken met behulp van de balanstotalen, omdat deze erg kunnen verschillen.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Deze website maakt gebruik van cookies ten behoeve van het goed functioneren en voor het optimaliseren van de gebruikerservaring. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten